You have reached the cached page for http://www.andrzej-bak.net/index.text.html
Below is a snapshot of the Web page as it appeared on 7/25/2011. This is the version of the page that was used for ranking your search results. The page may have changed since it was last cached. To see what might have changed (without the highlights), go to the current page.
You searched for: andrzej bak text We have highlighted matching words that appear in the page below.
Yahoo! is not responsible for the content of this page.
Andrzej Bąk - informacje STATeria

 HOME / strona główna 


Telewizja, artyści, zdjęcia 3D - w dolnej części strony.


POLITYKA


07.09.2010

W dniach 17.09 i 24.09 minęła 43 rocznica zakończenia tajnych międzynarodowych negocjacji w Kolumnie dotyczących przyszłości Europy w tym Polski. Stworzony został plan działań na 25 lat plus 20 - faktycznie realizowany.


GRANICE

5.03.2009

W dniu dzisiejszym w Gazecie Wyborczej ukazał sie art. "Komu potrzebne jest Naddniestrze": Odpowiedź jest jedna - jest to drugi klucz do rozwiązania problemów jakie pozostawiał po sobie pakt Ribbentrop-Mołotow a których nie dało się usunąć w 1945r głównie z powodu ekspansjonistycznej polityki ZSRR której to głównymi beneficjentami jest obecna Ukraina i Białoruś. Pierwszym kluczem jest obwód Kaliningradzki pozostawiony w ZSRR przez Stalina - do czasu konferencji Poczdamskiej był przyznawany Polsce. Obecny okręg administracyjny Naddniestrze jest zbliżony pod względem lokalizacji do powstałej w roku 1924 Mołdawskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (w strukturze USRR) powołanej tylko w celu prowokacyjnym wobec Rumunii i istniejącej do 1940 r. tj. do czasu aneksji części terytorium Rumunii z której to utworzono Mołdawską Socjalistyczną Republikę Radziecką oczywiście będącą częścią ZSRR. Pozostałe części zajętego terytorium Rumunii weszły bezpośrednio w skład Ukraińskiej SRR północna jako obwód Czerniowiecki i południowa nadmorska jako część obwodu Odessa. Obecne Naddniestrze nie ma racji bytu jako samodzielne państwo, jedynym sensownym rozwiązaniem byłoby włączenie tego terytorium w skład Ukrainy w drodze wymiany za obszary po zachodniej stronie rzeki Dniestr będącej do 1940r rzeką graniczną. Obecna Ukraina musiałoby scedować te terytoria na rzecz Mołdawii, lub obw.Czerniowce na rzecz Rumunii a obszar nadmorski na rzecz Mołdawii. Andrzej Bąk


MUZYKA 22.06.2009


Osoby które przez ubiegłe dziesięciolecia wykorzystywały moje kompozycje i teksty piosenek przypisując sobie ich autorstwo lub kupiły je bez nazwiska autora np. od służb specjalnych, informuję o konieczności ich zwrotu - w przeciwnym razie dojdzie do rzezi czerwonego bydła .(Dotyczy także osób nieświadomych i wrobionych w trakcie rozgrywek personalnych)

Informuję posiadaczy moich kompozycji, tekstów i nagrań które służyły niejednokrotnie firmowane innym nazwiskiem do ściągania nieformalnego haraczu dla organizacji promujących swoją grupę narodową - głównie żydowską, społeczną lub polityczną w biznesie i kulturze o konieczności zwrotu przywłaszczonych praw autorskich. W przypadku braku pozytywnego odzewu wykorzystam wszystkie znane mi z ostatnich wielu lat środki i metody aby odzyskać swoją własność.


DROGI KRAJOWE - AUTOSTRADY I DROGI EKSPRESOWE    PROJEKTY DROGOWE I KOLEJOWE - mapy, zdjęcia. 


KOMENTARZE


Komentarze do bieżących wydarzeń politycznych i artykułów prasowych dotychczas ukazywały się podpisane; andrzejbak, ab17pl, ab17, ab-yad, YAD, MtM, P.i B. 333D, a także Pogromca Baranów

Nowe projekty artystyczne, karykatury są sygnowane; ABąk, AB, AB YAD.

Większość moich teorii ekonomicznych i politycznych a także tych z dziedziny fizyki została już upubliczniona poprzez moje wpisy na forach internetowych pod pseudonimami jak powyżej. Sądząc po reakcjach czytelników większość z nich myślała że są to tylko żarty, ale to nie były tylko żarty.


Najnowsze komentarze do artykułów prasowych, wystąpień polityków:


POLITYKA

22.08.2009

W Gazecie Wyborczej z dn 22.09. Norman Davies trochę sobie konfabuluje wypowiadając się na temat ustalania granic Polski po II wojnie światowej, szczególnie w kwestii Prus Wschodnich które według propozycji polskiego rządu emigracyjnego i wstępnych uzgodnień polskich komunistów ze Stalinem w całości miały należeć do Polski. Tylko trochę naiwna i spóźniona gra Churchilla o Dolny Śląsk (jak Wrocław nie będzie należał do Polski to polacy nie będą mieli gdzie przesiedlić mieszkańców Lwowa) doprowadziła do sytuacji w której to Stalin był rzecznikiem komunistycznej Polski , biorąc sobie po sukcesie negocjacyjnym zapłatę w postaci okręgu Królewieckiego (niezatapialny krążownik Stalina) co do którego polscy komuniści długo nie mieli wątpliwości że będzie należał do Polski - patrz fragment mapy sieci drogowej w Polsce na lata 1945/46 wyd. Państwowy Urząd Samochodowy. Problem niemieckiej enklawy Prusy Wschodnie był kluczowy dla europejskiego ładu pokojowego po II wojnie światowej i wszyscy uznali że należy ją zlikwidować, niestety stworzono nową w rękach imperializmu sowieckiego która tworzy sytuację dalszej tymczasowości granic w europie środkowej.

prusy wschodnie mapa 1945-46

07.09.2010

Obłuda PO - partii Tuska zbliża się do szczytu, w walce politycznej partia ta zdradziła ideały "Solidarności" i aby wyeliminować z banku NBP z niektórych stanowisk ludzi PiS weszła w sojusz z SLD mianując komunistę M.Belkę na stanowisko prezesa który teraz jak donoszą dzienniki obsadza urząd byłymi działaczami PZPR.

17.05.2009

Jak podaje w dniu dzisiejszym www.Rzeczpospolita NBP odmówił emisji pamiątkowej monety upamiętniającej obronę Grodna przed wojskami sowieckimi w pierwszych dniach II wojny światowej kierując się względami politycznymi ( z tej samej okazji wyemituje trzy monety poświęcone walce z Niemcami). Widać że z NBP nikt jeszcze nie wyeliminował czerwonych pachołków zajmujących się ochroną interesów spadkobierców byłego ZSRR.

13.08.2008

Dzisiejsza wypowiedź min. R. Sikorskiego na konferencji prasowej jest szokująca, potwierdza opinię o jego niekompetencji w sprawach geopolityki. Polska nie powinna wysyłać swoich wojsk na Kaukaz jak obiecuje minister, nasz kraj nie może być rozjemcą na granicach Rosji a tym bardziej w strefie działań rosyjskiej armii poza jej granicami, kto twierdzi inaczej - ten wariat.


FINANSE 22.01.2008

G. Soros się myli że jest to najpoważniejszy klasyczny kryzys finansowy (Der Standard) od II wojny. Ten kryzys jest inny, wynika z tego że niektóre rządy i banki zastosowały procedurę waloryzacji potencjalnego przychodu - spowodowało to nadpłynność finansową (starzy księgowi nie widzieli niektórych przepływów). Wg. mnie w tej chwili nie grozi nam światowa recesja gospodarcza, tylko czasowe spowolnienie wynikające z długookresowego ograniczenia popytu w krajach nie mających wystarczających rezerw na ograniczenie nadpłynności lub ignorujących problem. Generalnie spowoduje to urealnienie ceny nafty na poziomie poniżej 45$, i kolejną falę ucieczki od peniądza np; w gold do 1750$. Dopiero po wyczerpaniu się luźnego pieniądza powinna nastąpić sytuacja kryzysowa niektórych zdestabilizowanych gospodarek krajowych, a następnie falowe wygaszanie światowego załamania finansowego. Sama procedura jest majstersztykiem finansowym zastosowanym po raz pierwszy w kończącej się kilkuletniej fali wzrostowej światowej gospodarki.(AB)


REPRYWATYZACJA (PL) 13.03.2008

W założeniach do projektu ustawy reprywatyzacyjnej w wielu oficjalnych publikacjach pojawia się dziwna koncepcja polegająca na tym że zwrot majątku (odszkodowanie) za przedwojenne akcje, udziały, będące w posiadaniu obywateli przysługuje reaktywowanym w tym celu spółkom akcyjnym. Osoby fizyczne zaś miały by udowodnić przed spółką swe prawa do współwłasności jej majątku. Założeniem projektów ustaw reprywatyzacyjnych było to że zwrot (odszkodowanie) przysługuje tylko osobom fizycznym a nie prawnym, ponieważ ma to daleko idące konsekwencje. Część spółek działa w sposób ciągły np: za komuny państwowe obecnie sprywatyzowane tz. że otrzymały by odszkodowanie za to że istnieją i jak by się prawa wywłaszczonych miały do praw obecnych udziałowców, a może trzeba by było powołać spółkę dublera o tej samej nazwie aby spełnić wymóg ustawodawcy. Wiele spółek miało swe siedziby poza granicami kraju a zakłady produkcyjne i część udziałowców w Polsce, czy w takim przypadku należy reaktywować spółkę np: w USA, Belgi itp. a może nawet wg. polskiego prawa aby wypełnić założenia ustawowe. Należy także zapytać czy osoba która ma akcje o wartości np. 1000 zł musi reaktywować S. A. czy w sytuacji gdy nikt inny z większym pakietem nie podejmie działań to jej odszkodowanie przepadnie. Przypomnieć wypada że koncepcję reaktywacji przedwojennych spółek działających wg. ustawy Prawo Handlowe z 1934 r. wymyślono na potrzeby przedreprywatyzacyjnego odzyskania majątku. Reasumując muszę stwierdzić że złożoność obsługi drukowanych papierów wartościowych - nie można ich zostawić urzędnikowi administracji publicznej (podlegają prawu o walorach - na dodatek są najczęściej na okaziciela) powoduje wpychanie problemu w jeszcze większe meandry prawne byle dalej od odpowiedzialności właściwych ministrów. Należy chyba rozpatrzyć możliwość skupu i wyceny tych papierów na zlecenie ministerstwa przez wyspecjalizowane banki. Jak trudny to problem myślę że będziemy się wcześniej mogli przekonać ( w nieco mniejszej skali) przy wykupie przedwojennych obligacji bo termin wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mija już w kwietniu tego roku. Po tym terminie będzie konieczność realizacji zobowiązań wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ogłoszenia wyroku więc żaden min. finansów nie zaryzykuje dalszego przeciągania sprawy. To że obecnie mamy taką skomplikowaną sytuację wynikającą z braku reprywatyzacji wynika z niezaprzeczalnego faktu że to głównie żydzi blokowali wszelkie działania ustawodawcy zmierzające do rozwiązania tego problemu ponieważ usiłowali przejąć kontrolę nad odrodzonym po 1989 roku państwem polskim. Odbudowa przedwojennych elit i klasy średniej (bez odpowiedniego kapitału prawie niemożliwa) była by przeszkodą w sterowaniu odradzającą się naszą demokracją. Pozbawienie kapitału polaków doprowadziło do wyprzedaży majątku narodowego w ramach prywatyzacji zachodnim inwestorom, przekłada się to w polityce na słabość podstaw ekonomicznych ugrupowań politycznych i całej administracji - urzędników państwowych. aktualizacja.11.3.11 ABAMY WINEHOUSE _in memoriam_ 07.2011

Odeszła Amy Winehouse.

Nikt nie wie dlaczego najpiękniejsze kwiaty kwitną tak krótko.

Dlaczego załamała się jej kariera. No cóż nie płaciła organizacjom żydowskim z USA ściągającym haracz od artystów, nawet tam nie występowała. Przez kilka lat próbowano wyciągnąć od niej na różne sposoby, jako przyjaciele lub podając alkohol i narkotyki informacje na temat telewizji stereoskopowej i sposobów jej nagrywania głównie na koncertach ale także i filmów fabularnych. Wielokrotnie musiała udawać ze była naćpana i nic i nikogo nie pamięta i tylko jej się coś wydawało. Nie pasowała także politykom - mogła coś wiedzieć czego dziennikarze i społeczeństwo wiedzieć nie powinni, bo możliwy był z nią kontakt telepatyczny, mogła słyszeć i widzieć obrazy widziane w tym samym czasie przez inną osobę niezależnie od dzielących ich odległości, także poza czasem - z przyszłości (dotyczy okresu głównie przed rozpoczęciem kariery i publicznych występów) nie możemy wykluczyć ze została wykorzystana do celów wywiadowczych. Gdy wizje zaczęły się sprawdzać w czasie rzeczywistym to artystka została zaszczuta bo lepiej żeby taki "cud" był cudem mniemanym osiągniętym np. pod wpływem narkotyków. A tak w ogóle to po wykorzystaniu, także finansowym przez najbliższych chyba już nikomu na dzień dzisiejszy nie była potrzebna. AB


TECHNOLOGIE


TV + comp. 1999-2001/2005/2008

...1.07.2008...

Powyższy żart z przed kilkunastu dni dotyczy działającej stereoskopowej telewizji wysokiej rozdzielczości. Przestrzenny obraz można nawet oglądać na niektórych starych kineskopowych telewizorach (bez pełnego HD) i wybranych odbiornikach LCD itp. (oczywiście bez dodatkowych okularów). System wymaga specjalnych kamer, konsoli reżyserskich, oprogramowania, łączy i nadajników. Założenia techniczne i możliwości tego systemu telewizji, w tym kamer, przedstawiłem w trakcie otwartych paneli dyskusyjnych nad przyszłością telewizji które odbyły się w latach 1998-2000. W rzeczywistości technologia jest tak banalnie prosta że nikt oprócz mnie nie mógł jej wymyślić. Nie ma tam także żadnych urządzeń które nie były by w powszechnym użyciu już 10 lat temu - dotyczy także tych wojskowych, niewątpliwie są teraz trochę lepiej dopracowane i odpowiednio ze sobą połączone. AB

24.06.2010 - Aktualnie w technologi telewizji stereoskopowej pasywnej są transmitowane mecze mistrzostw świata w Afryce Południowej, oglądacie ? no i co widzicie ???

INFORMACJA DLA ARTYSTÓW (1.08.2008)

Już niedługo (widzę pierwsze symptomy tego zjawiska w Polsce) będzie można wypaść z obiegu z powodu braku nagrań swych dokonań w wersji stereoskopowej. Nie należy wpadać w panikę, trzeba przejrzeć oryginalne taśmy z koncertów, nagrań teledysków z ostatnich pięciu lat. W tym okresie kamery były już sprzedawane lub wypożyczane. Może tak być że część koncertu, filmu a nawet tylko poszczególne ujęcia są z dobrych kamer (często można się tego domyślić po wirtualnym ruchu kamery i sposobie oświetlenia planu) Nagranie DVD, MPEG-2 itp. i każdy montaż cyfrowy w dotychczasowej formie niszczy bezpowrotnie nagranie stereoskopowe - montażyści tego na swoim sprzęcie dawniej nie widzieli. Dotyczy to także filmów fabularnych i seriali TV.


25.07.2008

KLASYCZNA TELEWIZJA STEREOSKOPOWA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI - TVSHD - CLASSIC STEREOSCOPIC TELEVISION OF HIGH DEFINITION

Koncepcja urządzeń technicznych i projekt systemu TV(1978//1998/1999r) - Andrzej Bąk


JAK TO DZIAŁA 6.08.2008

Kamera stereoskopowa - obraz stereoskopowy Rys.TVSHD.1999.pdf


DVD-Stereoskopowe 7.09.2008//15.11.2009

Tych co pytają informuję że jakieś 5 lat temu został zaktualizowany kodek dla regionu 2 i od tego czasu nawet na najprostrzym polskim odtwarzaczu można odczytywać filmy i koncerty nagrane w technologii stereoskopowej np: ubiegłoroczny występ Amy Winehouse. Żaden z dotychczas dostępnych publicznie programów nie odczytuje oryginalnego kodu szybkiego strumienia stereoskopowego obrazu, są to tylko transformacje dla istniejących różnych form zapisu i odczytu filmów, może się to niestety wiązać z częściową utratą efektów wizualnych.// Sądzę że nic nie straciły na przetworzeniu zrobione dobrymi kamerami nagrania Blondie z festiwalu w Sopocie, Roda Sewarda, Norah Jones...Większość osób twierdzi że Cher była dobrze filmowana, a także są tacy co widzieli że zostali dobrze sfilmowani podczas benefisu Tony Bennetta przed paroma laty.


INFORMACJE DODATKOWE 17.08.2008

Praktycznie wszystkie dotychczas wyprodukowane kamery stereoskopowe zaraz po włączeniu aby przetworzyć obraz (nie muszą, mogą dane zapisywać) łączą się automatycznie z pierwotnym serwerem centralnym ulokowanym w Łodzi dawniej w okolicy Al. Róż lub z serwerem wyznaczonym. Niestety do niedawna nie dysponowaliśmy odpowiednimi łączami satelitarnymi, a łącza internetowe i sieci komórkowych nie zapewniały właściwych parametrów transmisji wobec tego nie dysponujemy wszystkimi nagraniami archiwalnymi w wersji stereoskopowej jakie kręciliście. Dotyczy to nie tylko materiałów telewizyjnych ale i filmów fabularnych (wszystko oczywiście przed montażem). Spróbujcie teraz nie oddać mi nagrań filmowych i audio głównie z lat 1965/70 i coś tam małego chyba z 1977r na których ja lub moje koleżanki wykonujemy moje kompozycje. AB


TELEWIZJA HOLOGRAFICZNA - HOLOGRAPHIC TELEVISION 30.10.2009/17.11.2009

Ci którzy jeszcze nie uruchomili sobie telewizji stereoskopowej niech się śpieszą bo jest już holograficzna telewizja (po próbie) - oczywiście według mojego pomysłu z 1999r a ta stereoskopowa opisywana powyżej to jest już faktycznie kilkadziesiąt lat (w najprymitywniejszej wersji) ale nawet w najlepszej jak w powyższych opisach jakoś z wielkim trudem zdobywa sobie popularność. Niestety "telewizorów" holograficznych jeszcze nie można kupić ale będą bardzo ciekawe, będzie obraz płaski dla programów dotychczasowych, obraz stereoskopowy pasywny jw. i obraz holograficzny - przed lub przed i za ekranem w zależności od nagrania, po położeniu takiego telewizora na podłodze obraz będzie wystawał do góry - ten typ projekcji może stać się również jednym ze standardów. Przykładowe wymiary obrazu; szerokość około 3m, wys. około 2.20 do przodu 3m. Cała akcja akcja musi zawierać się w powyższych przykładowych proporcjach, tz. może to być tylko gadająca głowa, stojąca postać, lub grupa osób w plenerze ale niezbyt odległym. Ci co widzieli wiedzą że większość prób była przeprowadzana ze względu na koszty na wycinku ekranu ale z takim samym wysunięciem do przodu. A jak ktoś nie chce mieć takiego telewizorka w domu to może sobie kupić projektor do projekcji w dowolnym miejscu. Transmisja obrazu jest tak banalnie prosta że jej tu teraz nie opiszę bo zaraz byście sobie coś takiego zrobili. A.B.


TELEWIZJA STEREOSKOPOWA NA ŚWIECIE 07.02.2010

Jak to robią w USA:

Poniżej na fotografiach Beyonce 3D w jednej ze znanych stacji telewizyjnych i Taylor Swift w innej, w wersji tv-stereoskopowa pasywna. Niestety nie wszyscy wszystko zobaczą na ekranach swoich komputerów,potrzebne są także okulary załamujące światło, tak samo jak do oglądania strony głównej ( plik_first_website_in_3D). Kiedy ponad 30 lat temu wymyśliłem jedną z technik graficznych dla stereoskopowego widzenia obrazów nie spodziewałem się że po opracowaniu cyfrowym i użyciu nowych materiałw optycznych znajdzie zastosowanie w telewizji i komputerach jako jedna z wersji 3D.

Beyonce 3D AB

Beyonce 3D

Taylor Swift TVSHD AB

Taylor Swift tvshd

Shrek Forever Puss in Boots 3D

Otyły jak balon Puss in Boots podparty ogonem lewituje w kierunku miski, obraz 3D.


DODATEK


TEKSTY I ZDJĘCIA UKAZUJĄCE SIĘ NA TEJ STRONIE PO OKRESIE PUBLIKACJI NIE SĄ PÓŹNIEJ DOSTĘPNE W ARCHIWUM STRONY.


www.andrzej-bak.net

www.andrzej-b.pl

www.andrzej-b.neostrada.pl


Kontakt:    Andrzej Bąk   e-mail: ab17pl@gmail.com

Projekt strony: Andrzej Bąk 2004/2010; ekran 1366x768; Win64/WinNT6,1; IE 8.0/NS 6;